نمونه سوال قلم زن درجه 2 سری 1 – 30 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی قلم زن درجه 2 

    مطابق با استاندارد  29/94/1/1-7   –  1/1/94/29-7 سازمان آموزش فنی و حرفه ای


    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی