نمونه سوال كمك سنگ كار پايه 2 سری 1 – 50 سوال

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 50 سوال تستی  دوره كمك سنگ كار پايه 2 مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور