نمونه سوال ناظر چاپ سری 1 – 40 سوال با پاسخ

تومان۲,۵۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال ناظر چاپ مطابق با استاندارد  سازمان آموزش فنی و حرفه ای