نمونه سوال پته دوز (فطه دوزی يا سلسله دوزی) سری 1 – 30 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 30 سوال دوره پته دوز (فطه دوزی يا سلسله دوزی)  از رشته طراحی دوخت

    مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور