نمونه سوال کارور PLC درجه یک و درجه دو – 5 سری 200 سوال

12,000 تومان 8,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال کارور PLC درجه  1 و درجه 2

    مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور