نمونه سوال کشت کار گلخانه های خاکی سری 2 – 40 سوال

2,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  کشتکار گلخانه های خاکی

  به صورت سند pdf

  مطابق با استاندارد  6-27/38/1/ 3 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  6-27/38/1/3دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 • نظرات (0)
  افزودن یک بررسی