نمونه سوال کمک انبارداری (کار و دانش) سری 1 – 45 سوال با گزینه صحیح

2,600 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 45 سوال دوره کمک انبارداری  از رشته کار و دانش

    کد استاندارد: 3-91/42/2/1

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور