نمونه سوال کمک نقاش درجه 2 سری 1- 40 سوال

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال کمک نقاش درجه 2 – 40 سوال

    طبق استاندارد شماره 31/25/2/1/1-9 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور