تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS سری 2

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 40 سوال تستی  دوره تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS  سری 2 مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای بدون پاسخ

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور