پرورش دهنده زنبور عسل سری 2 – 120 سوال با پاسخ

7,500 تومان 6,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال پرورش دهنده زنبور عسل

  مطابق با استاندارد 6-29/26/1/3

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

   

 • نظرات (0)
  افزودن یک بررسی