پرورش دهنده زنبور عسل سری 4 – 360 سوال با پاسخ

21,000 تومان 15,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال پرورش دهنده زنبور عسل

  مطابق با استاندارد  6-29/26/1/3

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

   

 • نظرات (0)
  افزودن یک بررسی