نمونه سوال پیرایشگر ابرو و صورت زنانه سری 6 – 40 سوال

تومان۲,۰۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

    مطابق با استاندارد شماره 32/1/1 – 70 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور