نمونه سئوال پیرایشگر موهای زائد با موم سری 2 – 40 سوال با پاسخ

2,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال پیرایشگر موهای زائد با موم 

    مطابق با استاندارد شماره57/002/1 -5141 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

     

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .