کاربر نرم افزار اداری سری 6 و 5 و 4 – جمعا 130 سوال

تومان۶,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال دوره کاربر نرم افزار اداری  از رشته فناوری اطلاعات

    مطابق با استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور