کارور کرل دراو (corel draw) سری 8 و 9 – جمعا 70 سوال

3,500 تومان 3,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال دوره

  کارور کرل دراو (corel draw)

  مطابق با استاندارد آموزشی

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور