کارور کرل دراو (corel draw) سری 8 و 9 و 10 – جمعا 100 سوال

5,000 تومان 4,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال دوره

    کارور کرل دراو (corel draw)

    مطابق با استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور