نمونه سوال کارگر عمومی برقکار ساختمان سری 4 – 30 سوال با پاسخ

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال کارگر عمومی برقکار ساختمان  – مطابق با استاندارد  سازمان آموزش فنی وحرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور