کارگر عمومی بنای سفت کار درجه 1 سری 6 – 50 سوال

2,300 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال کارگر عمومی بنای سفت کار درجه 1

  مطابق با استاندارد : 51/23/1/4/1-9   سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  51/23/1/4/1-9

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .