کارگر عمومی گچ کار درجه 3 سری 3 – 25 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال کارگر عمومی گچ کار درجه 3 – 25 سوال

    طبق استاندارد شماره 30/001/1-7123 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال کارگر عمومی گچکار درجه 3 از رشته ساختمان مطابق با استاندارد  1-001-30-7123 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کاری از همیار تست، ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف و آزمون ادواری فنی و حرفه ای و برگزار کننده آزمون آنلاین آزمایشی با اعلام نتیجه فوری