کار با اجزای سیستم های کنترل صنعتی سری 3 – 180 سوال با پاسخ

10,000 تومان 8,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی کار با اجزای سیستم های کنترل صنعتی طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به صورت سند pdf

     

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی