4 سری سوال جوشکاری لوله کشی گاز خانگی و قوس الکتریکی E3 , E6

تومان۸,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 4 سری سوال تستی (جمعا 160 سوال) حرفه جوشکاری قوس الکتریکی  E3 , E6 , جوشکار لوله کش گاز خانگی مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    hamyartest – همیار تست – نمونه سوال و آزمون آنلاین – سوال فنی و حرفه ای – سوال جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3 – مطابق با استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای